Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne to urządzenia, które wykorzystują energię promieniowania Słońca do wytwarzania energii elektrycznej. W kolektorach słonecznych mamy do czynienia z konwersją fototermiczną. Produktem konwersji fototermicznej jest energia w postaci ciepła. Średnia ilość energii docierającej do górnej warstwy atmosfery to 1367 W/m2. Na obszarze Polski jest to ok. 1200 W/m2. Energia docierająca do powierzchni Ziemi jest oczywiście darmowa i niewyczerpalna, stąd zastosowanie kolektorów słonecznych może okazać się doskonałym rozwiązaniem i inwestycją w przyszłość.
Kolektory słoneczne stosowane są zazwyczaj w układach ze zbiornikiem akumulacyjnym, który jak sama nazwa wskazuj odpowiedzialny jest za gromadzenie pochłanianej energii. Instalacje takie, są najczęściej wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody, ogrzewania basenów i pomieszczeń, do celów klimatyzacyjnych a także suszarniczych. Ostatnio bardzo często kolektory słoneczne wspomagają instalacje centralnego ogrzewania.

Kolektory słoneczne dzielimy na:
- kolektory płaskie
- kolektory próżniowe