Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to urządzenia montowane wszędzie tam, gdzie brakuje centralnej sieci kanalizacji. Do przydomowej oczyszczalni ścieków powinny być doprowadzane ścieki socjalno-bytowe z kuchni, łazienki czy też innych pomieszczeń sanitarnych. Nie powinny natomiast do niej trafiać wody powierzchniowe, opadowe, woda z basenów czy innych zbiorników oraz inne substancje chemiczne.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków przetwarza ścieki, które zostają na początku procesu wymieszane i napowietrzane w komorze osadu czynnego, gdzie mikroorganizmy dzielą błyskawicznie zanieczyszczenia poprzez namnażanie się. Przyrost masy mikroorganizmów, które żywią się ściekami - powoduje skuteczną eliminację związków węgla oraz innych związków biogennych. Ponadto przyrost masy osadu i zawiesiny powoduje powstawanie nadmiernego osadu, który jest gromadzony w komorze osadnika wtórnego i musi być wypompowywany w regularnych odstępach czasu.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków w zależności od swojej pojemności mogą obsłużyć nawet do 50 osób. Sama budowa szamb jest znacznie niższa niż budowa oczyszczalni, ale ich eksploatacja roczna jest znacznie wyższa. Z tego typu powodów bardziej opłacalną inwestycją są mniej wymagające w obsłudze i wydatkach przydomowe oczyszczalnie ścieków. Całość takiej inwestycji powinna zwrócić się w przeciągu 4 lat. Jest wiele regulacji prawnych, o których trzeba pamiętać w momencie montażu takiej oczyszczalni. Nie można na przykład umiejscowić jej tuż obok studni, ani nie zbyt blisko ogrodzenia, lasu itd. Ostatnio hotele albo pensjonaty także montują takie oczyszczalnie. Jeśli nie jesteś zadowolony z wyników pracy Twojej oczyszczalni możesz założyć dodatkowy filtr, aby poprawić efekty całego procesu. Filtry tego typu są najczęściej używane przy większych układach oczyszczalni. Uogólniając, powinieneś zakupić przydomową oczyszczalnię ścieków jeśli myślisz o naturze.